Ketua Seksyen / Jabatan

Published on: 13/04/2016
Updated on: 04/03/2017

EN. SYAMSUL KAMAL AHMAD
Ketua Seksyen Teknologi Maklumat &
Komunikasi
PN. NADIAH HANI ALI
Ketua Seksyen Undang-Undang
EN. MISMAN HUSSIN
Ketua Seksyen Korporat
TN. SHEIKH NURAZHAR SHEIKH MOHAMAD
Ketua Seksyen Operasi
EN. KHALID ADNAN
Pengarah Institut Keusahawanan
PN. SUHAILY RAINI MD HAMDAN
Ketua Seksyen Transformasi
En-Hambali (1)
EN AHMAD HAMBALI ZAINAL AHMAD
Ketua Seksyen Kewangan
EN. MOHD YUSRI MOHD YUSOB
PN. NORLAILI ALIAS
Ketua Jabatan Produk (Ar-Rahnu)

EN. MD. AHIRUN RUBA’AIN
Ketua Jabatan Bayaran Balik
PN. SALMAH MANSOR
Ketua Jabatan Program Khas

PN. NOORAIDA ISMAIL
Ketua Jabatan Korporat & Pemasaran

EN. MOHAMAD RAZMAN RAZAK
Ketua Jabatan Integriti & Tadbir Urus Korporat

PN. NORA MAT AIL
Ketua Jabatan Insuran & Pelaburan

EN. MOHD SUHAIRUL MOHD SANI
Ketua Jabatan Pemulihan Pembiayaan
EN. MD. RUKEMI ISHAK
Ketua Jabatan Akaun & Kewangan

EN. MOHD YUSRI MOHD YUSOB
Ketua Jabatan Pengurusan Pembiayaan

EN. EDDY NOR ISWAN ISMAIL
Ketua Jabatan Sistem & Kaedah

EN. ROSHAMI HARUN
Ketua Jabatan Latihan Keusahawanan

YBHG. DATO’ ZULHELMI ABDUL HALIM
Ketua Pegawai Operasi
TEKUN Corporation Sdn Bhd
 EN. MOHD YUSRI MOHD YUSOB
EN. KHAIRULMUKHRIZ RIDZWAN
Ketua Jabatan Latihan Modal Insan

PN. SASURAIHA IDRIS
Ketua Jabatan Urusetia & Penyelidikan

EN. FARID MD RAMLI
Ketua Jabatan Audit Dalaman

EN. MOSLY MUSTAPA
Ketua Jabatan Produk (TEMAN TEKUN)
PN. NURULHUDA KAMARUDIN
Ketua Jabatan Sumber Manusia
HJ MUHAMAD YUSMAN YUSOFF
Ketua Jabatan Pentadbiran & Fasiliti
 

EN. MUHAMMAD EHSAN

Ketua Jabatan Produk
( Pemfaktoran & TEKUN-GOV)
EN AZMAN YUSOFF
Ketua Jabatan Syariah