Inisiatif TEKUN: COVID-19

Diterbitkan pada: 17/03/2020
Dikemaskini pada: 18/08/2021

Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Mikro (CBRM 2.0)

Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Mikro 2.0 ( CBRM 2.0) adalah pembiayaan kepada usahawan TEKUN sedia ada dan usahawan baharu yang terjejas ekoran pandemik COVID-19 bagi membolehkan mereka kembali beroperasi dan memulihkan semula perniagaan mereka.

KLIK: Soalan Lazim

KLIK: Permohonan Dalam Talian

KLIK: Carta Alir Permohonan Dalam Talian

Skim Pembiayaan Informal (SPIN 2.0)

Skim Pembiayaan Informal ( SPIN )2.0 adalah skim pembiyaan kepada usahawan mikro yang tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau usahawan yang berdaftar dengan SSM atau PBT tetapi tempoh pendaftaran kurang daripada setahun.

KLIK: Soalan Lazim

KLIK: Permohonan Dalam Talian

KLIK: Carta Alir Permohonan Dalam Talian

Penangguhan Bayaran Balik Pembiayaan

Penangguhan bayaran balik pembiayaan TEKUN Nasional selama 6 bulan (Jun 2021 hingga November 2021). Penangguhan ini adalah automatik (bagi mereka yang berkelayakan).

Klik: Soalan Lazim

Skim Pembiayaan Mobileprenuer 4.0

Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur 4.0 merupakan kesinambungan Program TEKUN Mobilepreneur 1.0, 2.0 dan 3.0 yang telah dilaksanakan sebelum ini.
Pembiayaan TEKUN Mobileprenuer 4.0 ini adalah untuk mereka yang ingin membuat pembelian motosikal, baik pulih motosikal atau sebagai modal pusingan.
Permohonan boleh dilakukan di pejabat cawangan berhampiran.

Skim Pembiayaan Informal (SPIN)

Skim Pembiayaan Informal ( SPIN ) adalah pembiayaan kepada usahawan yang tiada lagi  Pendaftaran Perniagaan ( SSM ) atau lesen Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Antara objektif Skim Pembiayaan Informal (SPIN) ini adalah untuk membantu usahawan yang baru memulakan perniagaan tanpa daftar perniagaan atau  lesen perniagaan dalam kesukaran masa pandemik COVID-19. Jumlah pembiayaan yang ditawarkan dibawah skim ini ialah dari RM1,000 hingga RM5,000.

KLIK – Soalan Lazim

KLIK – Borang Permohonan