Inisiatif TEKUN: COVID-19

Diterbitkan pada: 17/03/2020
Dikemaskini pada: 03/01/2022

Penangguhan Bayaran Balik Pembiayaan

Penangguhan bayaran balik pembiayaan TEKUN Nasional selama 6 bulan (Disember 2021 hingga Mei 2022).

Klik: Soalan Lazim

Skim Pembiayaan Mobileprenuer 4.0

Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur 4.0 merupakan kesinambungan Program TEKUN Mobilepreneur 1.0, 2.0 dan 3.0 yang telah dilaksanakan sebelum ini.
Pembiayaan TEKUN Mobileprenuer 4.0 ini adalah untuk mereka yang ingin membuat pembelian motosikal, baik pulih motosikal atau sebagai modal pusingan.
Permohonan boleh dilakukan di pejabat cawangan berhampiran.

Skim Pembiayaan Informal (SPIN)

Skim Pembiayaan Informal ( SPIN ) adalah pembiayaan kepada usahawan yang tiada lagi  Pendaftaran Perniagaan ( SSM ) atau lesen Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Antara objektif Skim Pembiayaan Informal (SPIN) ini adalah untuk membantu usahawan yang baru memulakan perniagaan tanpa daftar perniagaan atau  lesen perniagaan dalam kesukaran masa pandemik COVID-19. Jumlah pembiayaan yang ditawarkan dibawah skim ini ialah dari RM1,000 hingga RM5,000.

KLIK – Soalan Lazim

KLIK – Borang Permohonan