Ketua Seksyen / Jabatan

Diterbitkan pada: 13/04/2016
Dikemaskini pada: 06/01/2017

EN. SYAMSUL KAMAL AHMAD
Ketua Seksyen Teknologi Maklumat &
Komunikasi
PN. NADIAH HANI ALI
Ketua Seksyen Undang-Undang
EN. MISMAN HUSSIN
Ketua Seksyen Korporat
TN. SHEIKH NURAZHAR SHEIKH MOHAMAD
Ketua Seksyen Operasi
EN. KHALID ADNAN
Pengarah Institut Keusahawanan
PN. SUHAILY RAINI MD HAMDAN
Ketua Seksyen Transformasi
EN. MOHD YUSRI MOHD YUSOB
PN. NORLAILI ALIAS
Ketua Jabatan Produk (Ar-Rahnu)

EN. MD. AHIRUN RUBA’AIN
Ketua Jabatan Bayaran Balik
PN. SALMAH MANSOR
Ketua Jabatan Program Khas
PN. NOORAIDA ISMAIL
Ketua Jabatan Korporat & Pemasaran
EN. MOHAMAD RAZMAN RAZAK
Ketua Jabatan Integriti & Tadbir Urus Korporat
PN. NORA MAT AIL
Ketua Jabatan Insuran & Pelaburan
EN. MOHD SUHAIRUL MOHD SANI
Ketua Jabatan Pemulihan Pembiayaan
EN. MD. RUKEMI ISHAK
Ketua Jabatan Akaun & Kewangan
EN. MOHD YUSRI MOHD YUSOB
Ketua Jabatan Pengurusan Pembiayaan
EN. EDDY NOR ISWAN ISMAIL
Ketua Jabatan Sistem & Kaedah
EN. ROSHAMI HARUN
Ketua Jabatan Latihan Keusahawanan
YBHG. DATO’ ZULHELMI ABDUL HALIM
Ketua Pegawai Operasi
TEKUN Corporation Sdn Bhd
EN. MOHD YUSRI MOHD YUSOB
EN. KHAIRULMUKHRIZ RIDZWAN
Ketua Jabatan Latihan Modal Insan
PN. SASURAIHA IDRIS
Ketua Jabatan Urusetia & Penyelidikan
EN. FARID MD RAMLI
Ketua Jabatan Audit Dalaman
EN. MOSLY MUSTAPA
Ketua Jabatan Produk (TEMAN TEKUN)
PN. NURULHUDA KAMARUDIN
Ketua Jabatan Sumber Manusia
HJ MUHAMAD YUSMAN YUSOFF
Ketua Jabatan Pentadbiran & Fasiliti

EN. MUHAMMAD EHSAN

Ketua Jabatan Produk
( Pemfaktoran & TEKUN-GOV)
EN AZMAN YUSOFF
Ketua Jabatan Syariah