Tekun Nasional Pejabat Negeri Pahang

Address:

Tekun Nasional
Pejabat Negeri Pahang
No. 17, Tingkat 1
Jalan Ahmad Shah
28000 Temerloh
Pahang Darul Makmur

Tel : 09-2901744/43/42 / Faks : 09-2962085
Tel BC : 09-2901740
(Pengurus TEKUN Negeri : Encik Hassan Anuar )