Tekun Nasional Pejabat Negeri Perlis

Address:

Tekun Nasional
Pejabat Negeri Perlis
No. 1L Jalan Arau – Kodiang
Taman Utara (Fasa II) Guar Sanji
02600 Arau, Perlis

Tel : 04-9868186/87 Faks: 04-9868188
(Pengurus TEKUN Negeri : Encik Azri Adin)