Ketua Bahagian & Jabatan

Diterbitkan pada: 13/04/2016
Dikemaskini pada: 05/04/2019

EN. MISMAN HUSSIN
Ketua Bahagian Perkhidmatan
Korporat
TN. SHEIKH NURAZHAR SHEIKH MOHAMAD
Ketua Bahagian Pembiayaan
& Pengurusan Cawangan
NORLI
PN. NORLAILI ALIAS
Ketua Bahagian Pembangunan
Usahawan
EN. MD. AHIRUN RUBA’AIN
Ketua Bahagian Latihan
PN. SUHAILY RAINI MD HAMDAN
Ketua Bahagian Perancangan
Strategik
Kosong
EN. YUSOFF BIN AWANG
Ketua Bahagian Pengurusan
Kewangan

EN. MOHAMAD RAZMAN RAZAK
Ketua Jabatan Pengurusan Risiko
 
PN. NORA MAT AIL
Ketua Jabatan Ar-Rahnu
 
PN. NOORAIDA ISMAIL
Ketua Jabatan Korporat & Pemasaran
EN. MD. RUKEMI ISHAK
Ketua Jabatan Akaun & Kewangan

EN. MOHD SUHAIRUL MOHD SANI
Ketua Jabatan Pemulihan Bayaran Balik
EN. SYAMSUL KAMAL AHMAD
Ketua Jabatan Teknologi Maklumat &
Komunikasi
PN. NADIAH HANI ALI
Ketua Jabatan Undang-Undang

EN. FARID MD RAMLI
Ketua Jabatan Audit Dalam

EN. MOHD YUSRI MOHD YUSOB
Ketua Jabatan Pengurusan
Pembiayaan

EN. EDDY NOR ISWAN ISMAIL
Ketua Jabatan TEKUN Corp

PN. SASURAIHA IDRIS
Ketua Jabatan Perolehan

EN. MOSLY MUSTAPA
Ketua Jabatan TEMAN TEKUN

EN. MUHAMMAD EHSAN

Ketua Jabatan Kontrak-i
EN. EMMY NIZAM TAIB
Ketua Jabatan Penyelarasan  Pembayaran
PN. NURULHUDA KAMARUDIN
Ketua Jabatan Sumber Manusia
HJ MUHAMAD YUSMAN YUSOFF
Ketua Jabatan Pentadbiran & Fasiliti
EN. AZMAN YUSOFF
Ketua Jabatan Syariah
Kosong
EN. YASIR BIN SALAM
Ketua Jabatan Pemantauan & Kawalan
Kosong
KOSONG
Ketua Jabatan Integriti & Governans
Kosong
DATO’ ZULHELMI ABDUL HALIM
Ketua Jabatan Pengurusan Kewangan
Subsidiri
Kosong
PN. ZURAINEE MOHD NOH
Ketua Jabatan Bajet & Pelaporan
Kosong
HAJI ABDUL AZIZ SALEH
Koperasi Rakan TEKUN
Kosong
CIK MARIANI ALI IMRAN
Ketua Jabatan Penyelidikan &
Pembangunan
Kosong
EN. AZRAK AHMAD ZAMAN
Ketua Jabatan Sistem &
Kaedah
Kosong
KOSONG
Ketua Jabatan Pembangunan
Perniagaan
Kosong
Ketua Jabatan Latihan
Keusahawanan
Kosong
EN. MOHD SABLEE MOHD NOOR
Ketua Jabatan Latihan Modal Ihsan