Ketua Seksyen / Jabatan

Diterbitkan pada: 13/04/2016
Dikemaskini pada: 28/09/2018

EN. MISMAN HUSSIN
Ketua Seksyen Korporat
PN. SUHAILY RAINI MD HAMDAN
Ketua Seksyen Transformasi &
Pengurusan Projek
Kosong
EN. YUSOFF BIN AWANG
Ketua Seksyen Kewangan
TN. SHEIKH NURAZHAR SHEIKH MOHAMAD
Ketua Seksyen Operasi
EN. SYAMSUL KAMAL AHMAD
Ketua Seksyen Teknologi Maklumat &
Komunikasi
PN. NADIAH HANI ALI
Ketua Seksyen Undang-Undang

EN. FARID MD RAMLI
Ketua Seksyen Audit Dalaman
NORLI
PN. NORLAILI ALIAS
Ketua Jabatan Sistem &
Kaedah
EN. MD. AHIRUN RUBA’AIN
Pengarah Institut Keusahawanan
PN. SALMAH MANSOR
Ketua Jabatan Program Khas

PN. NOORAIDA ISMAIL
Ketua Jabatan Korporat & Pemasaran

EN. MOHAMAD RAZMAN RAZAK
Ketua Jabatan Integriti & Tadbir Urus Korporat

PN. NORA MAT AIL
Ketua Jabatan Perancangan Kewangan &
Pelaburan

EN. MOHD SUHAIRUL MOHD SANI
Ketua Jabatan Pemulihan Pembiayaan
EN. MD. RUKEMI ISHAK
Ketua Jabatan Akaun & Kewangan
Kosong

KOSONG
Ketua Jabatan Pengurusan Pembiayaan

EN. EDDY NOR ISWAN ISMAIL
Ketua Jabatan AR-RAHNU

EN. ROSHAMI HARUN
Ketua Jabatan Latihan Keusahawanan

EN. MOHD YUSRI MOHD YUSOB
Pengurus Besar
TEKUN Corporation Sdn Bhd
Kosong
KOSONG
Ketua Jabatan Latihan Modal Insan

PN. SASURAIHA IDRIS
Ketua Jabatan Urusetia & Penyelidikan
EN. EMMY NIZAM TAIB
Ketua Jabatan Penyelarasan Saluran Pembayaran

EN. MOSLY MUSTAPA
Ketua Jabatan Produk (TEMAN TEKUN)
PN. NURULHUDA KAMARUDIN
Ketua Jabatan Sumber Manusia
HJ MUHAMAD YUSMAN YUSOFF
Ketua Jabatan Pentadbiran & Fasiliti

EN. MUHAMMAD EHSAN

Ketua Jabatan Produk
( Pemfaktoran & TEKUN-GOV)
EN. AZMAN YUSOFF
Ketua Jabatan Syariah
Kosong
EN. YASIR BIN SALAM
Ketua Jabatan Pemantauan & Kawalan