Kelab Komuniti Usahawan TEKUN (KKUT)

Diterbitkan pada: 19/02/2016
Dikemaskini pada: 27/02/2018

KKUT merupakan satu platfom jaringan di kalangan usahawan TEKUN. Semua usahawan TEKUN  adalah secara automatik menjadi ahli KKUT. Menerusi KKUT ini para usahawan TEKUN dapat  mewujudkan Jaringan ( Networking ) serta mengadakan kerjasama dan usahasama di kalangan mereka ke arah  kebaikan  dan  kepentingan  bersama. TEKUN Nasional telah memilih seramai 15 orang usahawan TEKUN yang berjaya sebagai ahli-ahli jawatankuasa KKUT bagi setiap kawasan parlimen.

kkut