Program Khas

Diterbitkan pada: 27/03/2016
Dikemaskini pada: 12/04/2018

Program Agropreneur Muda 2017

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu belia yang terlibat dengan aktiviti Pertanian dan Industri Asas Tani.

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan adalah seperti berikut:
  • Warganegara Malaysia berumur 18 – 40 tahun sahaja;
  • Telah menjalankan projek sekurang-kurangnya 6 bulan ( telah mendapat hasil )
  • Pembiayaan untuk pengembangan / pembesaran projek sahaja
  • Pemohonan perlu mendapat sokongan daripada Jabatan / Agensi pembimbing di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA).

 

 1. Maklumat Pinjaman adalah seperti berikut:
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja.
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Sumbangan Tabung Pengurusan yang dikenakan adalah sebanyak 2% setahun.
  • Simpanan wajib 5% setahun

 

 1. Pemantauan pelaksanaan projek secara bersama oleh TEKUN & Jabatan / Agensi Pembimbing di bawah MOA.

Program Pembangunan Usahawan Siswazah ( PPUS )

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan siswazah yang telah menamatkan pengajian / telah bekerja dan berminat untuk memulakan perniagaan tetapi kekurangan modal.

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan
  • Mempunyai Diploma / Ijazah / Ijazah Lanjutan

 

 1. Maklumat Pinjaman adalah seperti berikut:
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Sumbangan Tabung Pengurusan 4% setahun
  • Simpanan wajib 5% setahun
  • Perniagaan secara perkongsian pintar (smart partnership) dibenarkan.
  • Maksima 3 orang rakan kongsi dikalangan siswazah boleh memohon pinjaman TEKUN Nasional untuk tujuan perniagaan syarikat tersebut.
  • Jumlah keseluruhan maksima pembiayaan yang boleh dipohon untuk satu syarikat adalah RM150,000.00 (maksima RM50,000 setiap seorang rakan kongsi).

Program Pembangunan Keusahawanan Dengan Kerjasama GIATMARA

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan sasar yang terdiri daripada kalangan peserta / pelatih GIATMARA yang telah tamat kursus dan latihan

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan adalah seperti berikut:
  • Permohonan hendaklah disahkan / disokong oleh GIATMARA
  • Salinan Sijil Tamat Kursus

 

 1. Maklumat Pinjaman / Keistimewaan Program :
  • Bukan Bumiputera layak memohon ( Kaum India dan Cina )
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja.
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Pinjaman Tanpa Caj ( caj pinjaman dibiayai oleh Kerajaan )
  • Simpanan wajib 5% setahun
  • Tiada Potongan ke atas jumlah pembiayaan ( Kos Insuran ditanggung oleh Kerajaan dan Kos Bayaran Proses ditanggung oleh TEKUN )
  • Pinjaman Ulangan / Bertindih dibenarkan ( gabungan pinjaman pertama dan seterusnya tidak melebihi nilai RM50,000 )

Program Pembangunan Keusahawanan Dengan Kerjasama Pejabat Penasihat Pembangunan Keusahawanan dan Iktisas Wanita ( KIW ) Jabatan Perdana Menteri

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan sasar yang terdiri daripada kalangan Ketua Isi Rumah ( KIR ), Ibu Tunggal & Bapa Tunggal

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan adalah seperti berikut:
  • Pengesahan Status daripada Pemimpin Tempatan / Sistem e-kasih / Salinan Sijil Cerai / Salinan Sijil Kematian

 

 1. Maklumat Pinjaman / Keistimewaan Program :
  • Bukan Bumiputera layak memohon ( Kaum India dan Cina )
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja.
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Pinjaman Tanpa Caj ( caj pinjaman dibiayai oleh Kerajaan )
  • Simpanan wajib 5% setahun
  • Tiada Potongan ke atas jumlah pembiayaan ( Kos Insuran ditanggung oleh Kerajaan dan Kos Bayaran Proses ditanggung oleh TEKUN )
  • Pinjaman Ulangan / Bertindih dibenarkan ( gabungan pinjaman pertama dan seterusnya tidak melebihi nilai RM50,000 )

Program Peluang Kedua ( 2nd Chance Bencana )

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan sasar yang terdiri daripada kalangan usahawan TEKUN sediada yang premis perniagaannya ditimpa bencana atau musibah

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan adalah seperti berikut:
  • Salinan Laporan Polis
  • Gambar premis yang terlibat dengan bencana / musibah
  • Pengesahan Pemimpin Tempatan

 

 1. Maklumat Pinjaman / Keistimewaan Program :
  • Bukan Bumiputera layak memohon ( Kaum India dan Cina )
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja.
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Pinjaman Tanpa Caj ( caj pinjaman dibiayai oleh Kerajaan )
  • Simpanan wajib 5% setahun
  • Tiada Potongan ke atas jumlah pembiayaan ( Kos Insuran ditanggung oleh Kerajaan dan Kos Bayaran Proses ditanggung oleh TEKUN )
  • Pinjaman Ulangan / Bertindih dibenarkan ( gabungan pinjaman pertama dan seterusnya tidak melebihi nilai RM50,000 )

Program Peluang Kedua Kerjasama Strategik Antara TEKUN Nasional Dengan Jabatan Penjara & Agensi Anti Dadah Kebangsaan ( AADK )

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan sasar yang terdiri daripada kalangan bekas penghuni Pusat Serenti dan Penjara yang telah menjalani kursus kemahiran dan keusahawanan.

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan adalah seperti berikut:
  • Permohonan hendaklah disahkan / disokong oleh Penjara / Pejabat Parol / AADK

 

 1. Maklumat Pinjaman / Keistimewaan Program :
  • Bukan Bumiputera layak memohon ( Kaum India dan Cina )
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja.
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Pinjaman Tanpa Caj ( caj pinjaman dibiayai oleh Kerajaan )
  • Simpanan wajib 5% setahun
  • Tiada Potongan ke atas jumlah pembiayaan ( Kos Insuran ditanggung oleh Kerajaan dan Kos Bayaran Proses ditanggung oleh TEKUN )
  • Pinjaman Ulangan / Bertindih dibenarkan ( gabungan pinjaman pertama dan seterusnya tidak melebihi nilai RM50,000 )

Program Peluang Kedua Kerjasama Strategik Antara TEKUN Nasional Dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli ( JAKOA )

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan sasar yang terdiri daripada masyarakat Orang Asli

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan adalah seperti berikut:
  • Permohonan hendaklah disahkan / disokong oleh JAKOA ( Surat Pengesahan JAKOA )

 

 1. Maklumat Pinjaman / Keistimewaan Program :
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja.
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Pinjaman Tanpa Caj ( caj pinjaman dibiayai oleh Kerajaan )
  • Simpanan wajib 5% setahun
  • Tiada Potongan ke atas jumlah pembiayaan ( Kos Insuran ditanggung oleh Kerajaan dan Kos Bayaran Proses ditanggung oleh TEKUN )
  • Pinjaman Ulangan / Bertindih dibenarkan ( gabungan pinjaman pertama dan seterusnya tidak melebihi nilai RM50,000 )

Program Peluang Kedua Kerjasama Strategik Antara TEKUN Nasional Dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ( JKM )

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan sasar yang terdiri daripada kalangan Orang Kelainan Upaya ( OKU )

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan adalah seperti berikut:
  • Permohonan hendaklah disahkan / disokong oleh JKM / Salinan Kad OKU

 

 1. Maklumat Pinjaman / Keistimewaan Program :
  • Bukan Bumiputera layak memohon ( Kaum India dan Cina )
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja.
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Pinjaman Tanpa Caj ( caj pinjaman dibiayai oleh Kerajaan )
  • Simpanan wajib 5% setahun
  • Tiada Potongan ke atas jumlah pembiayaan ( Kos Insuran ditanggung oleh Kerajaan dan Kos Bayaran Proses ditanggung oleh TEKUN )
  • Pinjaman Ulangan / Bertindih dibenarkan ( gabungan pinjaman pertama dan seterusnya tidak melebihi nilai RM50,000 )

Program Pembiayaan Nelayan / Pemasar

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan nelayan yang memerlukan modal bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti perikanan yang dirancang serta untuk membantu mengurangkan dan memerangi orang tengah melalui pengambilalihan hutang nelayan.

 

 1. TEKUN telah menyediakan pinjaman kepada golongan nelayan ini dalam 4 aktiviti iaitu :
  • Menyelesaikan Hutang Daripada Orang Tengah
   ( Pinjaman akan disalurkan terus kepada Orang Tengah )
  • Membeli Input & Peralatan Kelengkapan ( Sampan, Enjin & Pukat )
  • Penternakan Ikan Dalam Sangkar ( Akuakultur )
  • Pinjaman Kepada Isteri Nelayan Untuk Aktiviti Yang Boleh Menjana & Menambah Pendapatan

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  • Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan
  • Menjalankan sendiri aktiviti nelayan
  • Memiliki lesen nelayan (Keutamaan adalah kepada ahli Persatuan Nelayan)
  • Mempunyai bot / perahu

 

 1. Maklumat Pinjaman adalah seperti berikut:
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Sumbangan Tabung Pengurusan 4% setahun
  • Simpanan wajib 5% setahun

Skim Pembiayaan Usahawan Bekas Tentera ( SPBT )

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu bekas anggota tentera dan juga isteri atau anak bekas tentera yang menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan.

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan
  • Buku Perkhidmatan ATM
  • Terdiri daripada bekas tentera yang berpencen dan tidak berpencen
  • Pasangan dan Anak di kalangan bekas tentera boleh dipertimbangkan

 

 1. Maklumat Pinjaman adalah seperti berikut:
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM100,000 bagi Bekas Tentera Yang Berpencen Dan Tidak Berpencen
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 10 tahun @ 120 bulan
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM50,000 bagi Pasangan dan Anak di kalangan bekas tentera
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan
  • Sumbangan Tabung Pengurusan 4% setahun
  • Simpanan wajib 5% setahun