Program Khas

Diterbitkan pada: 04/07/2018
Dikemaskini pada: 09/08/2022

Program Agropreneur Muda

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu belia yang terlibat dengan aktiviti Pertanian dan Industri Asas Tani.

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan adalah seperti berikut:
  • Warganegara Malaysia berumur 18 – 40 tahun sahaja;
  • Telah menjalankan projek sekurang-kurangnya 6 bulan ( telah mendapat hasil )
  • Pembiayaan untuk pengembangan / pembesaran projek sahaja
  • Pemohonan perlu mendapat sokongan daripada Jabatan / Agensi pembimbing di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA).

 

 1. Maklumat Pinjaman adalah seperti berikut:
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja.
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Sumbangan Tabung Pengurusan yang dikenakan adalah sebanyak 2% setahun.
  • Simpanan wajib 5% setahun

 

 1. Pemantauan pelaksanaan projek secara bersama oleh TEKUN & Jabatan / Agensi Pembimbing di bawah MOA.

Program Pembangunan Usahawan Siswazah ( PPUS )

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan siswazah yang telah menamatkan pengajian / telah bekerja dan berminat untuk memulakan perniagaan tetapi kekurangan modal.

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan
  • Mempunyai Diploma / Ijazah / Ijazah Lanjutan. Tempoh sah laku 10 tahun.
  • Berumur 18 – 40 tahun sahaja.

 

 1. Maklumat Pinjaman adalah seperti berikut:
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 100,000 sahaja
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Sumbangan Tabung Pengurusan 4% setahun
  • Simpanan wajib 5% setahun

Program Pembiayaan Nelayan / Pemasar

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan nelayan yang memerlukan modal bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti perikanan yang dirancang serta untuk membantu mengurangkan dan memerangi orang tengah melalui pengambilalihan hutang nelayan.

 

 1. TEKUN telah menyediakan pinjaman kepada golongan nelayan ini dalam 4 aktiviti iaitu :
  • Menyelesaikan Hutang Daripada Orang Tengah
   ( Pinjaman akan disalurkan terus kepada Orang Tengah )
  • Membeli Input & Peralatan Kelengkapan ( Sampan, Enjin & Pukat )
  • Penternakan Ikan Dalam Sangkar ( Akuakultur )
  • Pinjaman Kepada Isteri Nelayan Untuk Aktiviti Yang Boleh Menjana & Menambah Pendapatan

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  • Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan
  • Menjalankan sendiri aktiviti nelayan
  • Memiliki lesen nelayan (Keutamaan adalah kepada ahli Persatuan Nelayan)
  • Mempunyai bot / perahu

 

 1. Maklumat Pinjaman adalah seperti berikut:
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM 50,000 sahaja
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan.
  • Sumbangan Tabung Pengurusan 4% setahun
  • Simpanan wajib 5% setahun

Skim Pembiayaan Usahawan Bekas Tentera ( SPBT )

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk membantu bekas anggota tentera dan juga isteri atau anak bekas tentera yang menceburi bidang perniagaan dan keusahawanan.

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan
  • Buku Perkhidmatan ATM
  • Terdiri daripada bekas tentera yang berpencen dan tidak berpencen
  • Pasangan dan Anak di kalangan bekas tentera boleh dipertimbangkan

 

 1. Maklumat Pinjaman adalah seperti berikut:
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM100,000 bagi Bekas Tentera Yang Berpencen Dan Tidak Berpencen
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 10 tahun @ 120 bulan
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM50,000 bagi Pasangan dan Anak di kalangan bekas tentera
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 5 tahun @ 60 bulan
  • Sumbangan Tabung Pengurusan 4% setahun
  • Simpanan wajib 5% setahun

Program Pembangunan Usahawan Profesional Muda Bumiputera

 1. TEKUN menyediakan program pinjaman untuk menggalakkan golongan profesional menceburi bidang perniagaan yang mengamalkan ( practice ) atau menjalankan perniagaan berlainan dari bidang kemahiran untuk memulakan perniagaan atau sebagai modal tambahan untuk meningkatkan perniagaan sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Asas
  Program pinjaman ini adalah mengikut syarat pinjaman TEKUN sedia ada.

 

 1. Syarat Kelayakan Tambahan
  • Berumur 18 – 50 tahun sahaja.
  • Berdaftar dengan Badan Profesional yang diiktiraf di Malaysia.
  • Memiliki sekurang-kurangnya pendidikan tahap Ijazah atau setaraf.
  • Modal Berbayar tidak melebihi RM500,000.

 

 1. Maklumat Pinjaman adalah seperti berikut:
  • Jumlah Pinjaman sehingga RM100,000
  • Tempoh Bayaran Balik sehingga 10 tahun @ 120 bulan
  • Sumbangan Tabung Pengurusan 4% setahun
  • Simpanan wajib 5% setahun
  • Perniagaan secara perkongsian pintar (smart partnership) dibenarkan.
  • Rakan kongsi boleh dipertimbangkan ( maksima 3 orang per syarikat )
  • Jumlah keseluruhan maksima pembiayaan yang boleh dipohon untuk satu syarikat adalah RM300,000.00 (maksima RM100,000 setiap seorang rakan kongsi).