Syarat-Syarat Skim Pembiayaan Program TemanNita

Diterbitkan pada: 04/03/2017
Dikemaskini pada: 24/12/2019

Penerangan

Membantu usahawan wanita mendapatkan pembiayaan secara berkumpulan dengan lebih mudah, cepat dan efisien untuk keperluan perniagaan.

Syarat-Syarat Kelayakan

 • Bumiputera & Wanita.
 • Berumur 18 – 60 tahun.
 • Telah menjalankan usaha niaga yang berpotensi dan berdaya maju.
 • Mempunyai lesen /Permit / Daftar Perniagaan (SSM) yang sah.
 • Kebenaran menggunakan lesen / permit yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran bagi pembiayaan RM5,000 dan kebawah sekiranya pemohon gagal menyediakan pendaftaran perniagaan (SSM) di Sabah dan Sarawak.
 • Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus atau berniaga secara bergerak (mobile).
 • Pembiayaan perniagaan sedia ada dengan institusi kewangan lain tidak melebihi RM50,000.

Syarat-Syarat Pembiayaan

 • Membentuk kumpulan lima (5) orang usahawan (WANITA) dari kenalan/rakan perniagaan yang boleh dipercayai, ahli keluarga terdekat tidak dibenarkan dalam satu kumpulan.
 • Ahli kumpulan merangkumi pelbagai jenis aktiviti perniagaan yang sah di sisi undang-undang.
 • Perniagaan ahli kumpulan hendaklah berdekatan antara satu sama lain dalam lingkungan KURANG daripada 10 kilometer dan bergantung kepada lokaliti perniagaan kumpulan.
 • Membayar balik secara mingguan / Dwi mingguan / Bulanan / PD Cheque.
 • Menghadiri perjumpaan setiap minggu di tapak perniagaan / Pejabat TEKUN Cawagan Cawangan/ tempat yang bersesuaian bersama pegawai TEKUN.
 • Pembiayaan Bertindih secara berkumpulan selepas 1 tahun dan separuh baki pembiayaan dibenarkan.
 • Menghadiri Seminar Asas Keusahawanan (SAK) TEKUN Nasional.
 • Perlindungan di bawah Insuran Takaful (Pembiayaan) dan Insuran Hayat &Kemalangan.
 • Caj Pengurusan TEKUN 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pembiayaan.
 • Simpanan wajib 5% daripada nilai pembiayaan setiap tahun.

Jumlah dan Tempoh Pembiayaan

 • Pembiayaan pertama dari RM1,000 sehingga RM10,000.
 • Pembiayaan seterusnya sehingga RM20,000.
 • Tempoh pembiayaan adalah antara 6 bulan sehingga 5 tahun.

Kaedah Bayaran Balik

 • Berkonsepkan jaminan &kerjasama di antara ahli kumpulan.
 • Kutipan dilaksanakan semasa perjumpaan kumpulansetiap minggu.
 • Ikrar dibaca secara individu atau berkumpulan pada setiap perjumpaan mingguan.

*Tertakluk kepada terma dan syarat pembiayaan TEKUN Nasional.