Soalan Lazim

Diterbitkan pada: 04/03/2017
Dikemaskini pada: 16/04/2018

Skim Pembiayaan Program TemanNita adalah pembiayaan mikro yang digunakan untuk membiayai secara berkumpulan khusus untuk kaum wanita .

Bumiputera dan wanita yang mempunyai perniagaan sah.

Ahli atau penerima biaya dipanggil TemanNita.

Perniagaan berkumpulan lima orang WANITA ( 5 ) dan jumlah seperti berikut:-
– Pembiayaan Pertama dari RM1,000 Sehingga RM10,000
– Pembiayaan Kedua RM1,000 sehingga RM20,000

TemanNita wajib hadir ke perjumpaan mingguan dan membuat bayaran pembiayaan setiap minggu (*di dalam kes tertentu / tidak dapat dielakkan ahli dibenarkan hadir ke perjumpaan minima 2 kali dalam tempoh sebulan dan bayaran balik dibuat mengikut perjanjian pembiayaan yang dipersetujui. Tertakluk kepada kelulusan dari pihak TEKUN Nasional)

Semua jenis perniagaan yang sah disisi undang-undang dan mengikut syariah.

Pembayaran mingguan memudahkan usahawan. Usahawan boleh membuat pembayaran secara bulanan tetapi WAJIB hadir ke perjumpaan mingguan untuk mewujudkan hubungan rapat antara TEKUN dan Usahawan.

Pembiayaan Program TemanNita dikenakan caj pengurusan sebanyak 4% setahun dan 5% setahun untuk simpanan / tabungan peminjam.

Proses kelulusan adalah dalam tempoh 14 hari bekerja.

Perjumpaan mingguan di antara Pegawai TEKUN dan Usahawan yang terlibat dengan Kumpulan TemanNita.

Perjumpaan TemanNita akan dilaksanakan dengan gabungan antara 2 hingga 10 kumpulan bagi satu cawangan.

Boleh, pihak TEKUN akan menawarkan semula pembiayaan secara Individu / kumpulan dengan nilai yang lebih besar berdasarkan rekod bayaran balik.

Boleh, dengan syarat pembiayaan bertindih secara berkumpulan selepas 1 tahun dan separuh baki pembiayaan.

Kumpulan perlu mengantikan permohonan dengan ahli baru yang telah dipersetujui. Pegawai TEKUN boleh mencadangkan sekiranya terdapat ahli yang bersesuaian untuk mengantikan ahli tersebut dengan persetujuan kumpulan.

Tidak perlu membuat penggantian ahli dan nama ahli tersebut masih kekal di dalam kumpulan tersebut dengan mencatatkan status di dalam sistem.

Jika ada di antara ahli yang gagal membuat bayaran balik, ahli kumpulan tersebut bertanggungjawab memastikan bayaran tersebut dijelaskan semasa perjumpaan mingguan.

Pegawai TEKUN perlu menasihatkan usahawan dan kumpulan tersebut dan jika masih gagal tindakan undang-undang boleh diambil kepada usahawan tersebut.

Ya, jumlah pembiayaan dan tempoh bayaran balik setiap ahli mestilah sama. Ketua Kumpulan boleh mencadangkan pada ahli dan kesemua ahli mestilah secara bersama bersetuju dengan jumlah dan tempoh sebelum dikemukakan kepada Pegawai TEKUN. (*tertakluk kepada kelulusan dari pihak TEKUN Nasional)

Pembiayaan Program TemanNita dilindungi oleh Insuran Takaful . Sekiranya berlaku kematian ahli TemanNita, insuran ini akan menanggung keseluruhan pembiayaan dengan syarat masih dalam tempoh pembiayaan.

Ahli kumpulan tersebut wajib membuat bayaran dan kekal di dalam kumpulan

Kelebihan dan perbezaan Program TemanNita adalah seperti dibawah:-
1. Caj perkhidmatan yang terendah 4% setahun dikalangan Institusi Mikro Kredit di Malaysia.
2. Ahli khusus untuk wanita sahaja.
3. Perjumpaan mingguan dibuat dilokasi yang berdekatan dengan tempat perniagaan dan dalam tempoh yang singkat.
4. Perjumpaan secara mingguan dan di dalam kes tertentu dibenarkan minima hadir 2 kali dalam sebulan dengan persetujuan pihak TEKUN.
5. Bayaran balik setiap minggu, dua minggu sekali & sebulan sekali DIBENARKAN tanpa pengurangan jumlah bayaran balik yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Pembiayaan.
6. Jumlah dan tempoh pembiayaan adalah sama bagi setiap ahli kumpulan.
7. Penyelesaian awal pembiayaan bagi mana mana ahli / kumpulan dibenarkan selepas 6 bulan dari tarikh permohonan terdahulu diluluskan.
8. Sekiranya ahli meninggal dunia, membuat penyelesaian awal, berpindah dan lain-lain, tidak perlu membuat penggantian ahli kumpulan.
9. Semua ahli kumpulan ( 5 orang ) dibenarkan membuat pembiayaan serentak tanpa menunggu prestasi ahli lain kerana semua sudah menjalankan perniagaan.
10. Proses kelulusan yang cepat di dalam tempoh 14 hari bekerja

Sila hubungi Talian Khidmat Pelanggan 03 9058 8550 atau lawati laman web rasmi www.tekun.gov.my untuk mengetahui alamat pejabat TEKUN di seluruh negara.