Syarat-Syarat Skim Pembiayaan TEKUN Nasional

Diterbitkan pada: 22/02/2016
Dikemaskini pada: 06/08/2016

Jumlah Pinjaman TEKUN

Pinjaman

Jumlah

Tempoh Bayaran

Skim Pinjaman Kecil ( SPK )

>RM 10,000 – RM50,000

Sehingga 5 tahun
Skim Pinjaman Sederhana ( SPS )

>RM 50,000 – RM100,000

Sehingga 10 tahun

Tempoh Bayaran Balik

Tempoh bayaran balik pinjaman adalah antara 6 bulan hingga 10 tahun.

Cara Bayaran Balik

Peminjam WAJIB datang membuat bayaran balik pinjaman di Pejabat TEKUN Kawasan atau menerusi BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank dan Pos Malaysia atau menerusi Cek Tertunda Tarikh. Maklumat lanjut, sila layari https://www.tekun.gov.my/ms/kaedah-bayaran-balik/

Sumbangan Tabung Pengurusan TEKUN

Usahawan diminta membayar Sumbangan Tabung Pengurusan TEKUN sebanyak 4% daripada nilai pinjaman setiap tahun sepanjang tempoh pinjaman. Bayaran sumbangan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran balik pinjaman.

Bayaran Proses

Pinjaman

Bayaran

> RM 10,000 – RM 20,000

RM 150

> RM 20,000 – RM 30,000

RM 200

> RM 30,000 – RM 40,000

RM 250

> RM 40,000 – RM 50,000

RM 300

> RM 50,000 – RM 100,000

RM 500

Simpanan

Usahawan diminta untuk membuat simpanan sebanyak 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun. Simpanan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran balik pinjaman.

Perlindungan Insurans

Usahawan TEKUN akan mendapat perlindungan di bawah Insuran Plan Takaful Kemalangan Diri Berkelompok (GPA – Group Personal Accident) dan Plan Takaful Kredit.

Syarat Kelayakan Asas Pinjaman TEKUN Nasional

 1. Bumiputera dan warganegara Malaysia
 2. Berumur 18 – 60 tahun (Tempoh pembiayaan tamat sehingga 65 tahun)
 3. Pemohon bukan seorang muflis
 4. Syarikat 100% hak milik Bumiputera dan warganegara Malaysia
 5. Mempunyai lessen / permit / Daftar Perniagaan yang sah (SSM)
 6. Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus / berniaga secara bergerak (mobile)
 7. Terlibat secara langsung dan separuh masa dalam perniagaan
 8. Satu pembiayaan bagi satu isi rumah (kecuali perniagaan yang berasingan dan daftar perniagaan (SSM) yang berlaianan serta rekod bayaran yang baik bagi isi rumah.
 9. Had modal berbayar tidak melebihi RM300.000
 10. Pembiayaan perniagaan sedia ada (contoh: MARA, AIM, SME, PNS dan sebagainya) tidak melebihi RM100,000.
 11. Pemohon telah menjalankan perniagaan. Manakala bagi pemohon yang ingin memulakan pernigaan dikehendaki mempunyai modal sumbangan tunai sendiri minima 20% daripada pembiayaan sebagai komitmen untuk menjalankan pernigaan (progress project)
 12. Bagi pembelian kenderaan komersial / jentera berat, jumlah pembiayaan adalah 10% daripada harga kenderaan komersial / jentera besart (tertakluk kepada aliran tunai dan kedudukan kewangan pemohon).
 13. Bagi Enterprise (Perkongsian), perlu mendapat surat kebenaran rakan kongsi yang membenarkan pemohon membuat pembiayaan dan rakan kongsi mestilah Bumiputera dan warganegara Malaysia.
 14. Bagi Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd) wajib menyediakan Resolusi Syarikat mengikut format yang disediakan yang memberikan kebenaran:
 15. Penyaluran pembiayaan atas nama Syarikat bagi pembiayaan RM20,000 dan ke atas.
 16. Kelulusan pembiayaan atas nama Enterprise (Pemilik Tunggal) bagi pembiayaan RM20,000 dan ke atas boleh dipertimbangkan kelayakannya dengan menggunakan akaun semasa individu pemohon atau Enterprise

Skim Pinjaman Tekun (SPT)

Skim Pinjaman Kecil (SPK) : > RM 10,000 - RM 50,000

 • Warganegara Malaysia dan Bumiputera.
 • Umur 18 – 65 tahun.
 • Had pinjaman melebihi RM 10,000 sehingga RM 50,000.
 • Tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun.
 • Sumbangan Pengurusan sehingga 4% setahun dan simpanan wajib 5% setahun.
 • Tempoh kelulusan dan penyaluran pinjaman dalam masa 21 hari.
 • Perlu pendaftaran perniagaan atau syarikat.
 • Perlu lesen PBT ( sekiranya berkaitan ).
 • Perniagaan yang dijalankan secara sepenuh masa.
 • Kelulusan pinjaman atas nama syarikat dan rakan kongsi bagi pinjaman RM20,000 dan ke atas ( 100% milik Bumiputera ). Pinjaman kurang RM20,000 menggunakan nama individu.
 • Penyaluran pinjaman menerusi autodebit ( pinjaman kurang RM20,000 ) atau cek.
 • Kertas Rancangan Perniagaan ( KRP ) wajib dikemukakan.
 • Kelayakan permohonan bagi tempoh penubuhan dan operasi syarikat adalah melebihi 6 bulan beroperasi.
 • Usahawan hanya dibenarkan untuk mendapatkan satu pinjaman dalam satu masa.
 • Mengemukakan penyata akaun bank ( 3 bulan terakhir ).
 • Wajib hadir Seminar / Kursus Asas Keusahawanan ( SAK / KAK )
 • Peminjam WAJIB datang membuat bayaran balik pinjaman di Pejabat TEKUN Kawasan atau menerusi BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank dan Pos Malaysia atau menerusi Cek Tarikh Tertunda ( CTT ) ( pinjaman RM 20,000 dan ke atas, wajib mengemukakan CTT, sekurang-kurangnya 12 keping )
 • Had modal berbayar tidak melebihi RM 100,000 ( Modal berbayar melebihi RM100,000 boleh dipertimbangkan ).

Skim Pinjaman Sederhana (SPS) : > RM 50,000 - RM 100,000

 • Warganegara Malaysia dan Bumiputera.
 • Umur 18 – 65 tahun.
 • Had pinjaman melebihi RM50,000 sehingga RM100,000.
 • Tempoh pinjaman sehingga 10 tahun.
 • Sumbangan Pengurusan 4% setahun dan simpanan wajib 5% setahun.
 • Tempoh kelulusan dan penyaluran pinjaman dalam masa 30 hari .
 • Perlu lesen PBT ( sekiranya berkaitan ).
 • Penyaluran pinjaman menerusi cek.
 • Kadar yuran proses bagi pinjaman melebihi RM50,000 hingga RM100,000 adalah RM500.
 • Permohonan dan kelulusan kepada syarikat atau perniagaan berdaftar.
 • Syarikat / perniagaan milik 100% Bumiputera.
 • Kelayakan permohonan bagi tempoh penubuhan dan operasi syarikat adalah melebihi 6 bulan beroperasi.
 • Keutamaan kepada Usahawan TEKUN sedia ada yang mempunyai prestasi perniagaan dan rekod bayaran balik yang baik ( pertimbangan juga boleh diberikan kepada pemohon yang bukan dari kalangan Usahawan TEKUN yang mempunyai prestasi perniagaan yang baik )
 • Semakan kredit wajib dilaksanakan ( Pinjaman perniagaan sedia ada tidak melebihi RM100,000 dan mempunyai prestasi bayaran balik yang baik )
 • Usahawan hanya dibenarkan untuk mendapatkan satu pinjaman dalam satu masa.
 • Surat makluman penyaluran pinjaman akan dikemukakan kepada syarikat sekiranya cek pinjaman telah diserahkan sebagai rujukan dan pengesahan syarikat.
 • Wajib mengemukakan Kertas Rancangan Perniagaan (KRP).
 • Had modal berbayar tidak melebihi RM 300,000 ( Modal berbayar melebihi RM300,000 boleh dipertimbangkan ).
 • Mengemukakan penyata akaun bank ( 3 bulan terakhir ).
 • Wajib hadir Kursus Pengurusan Perniagaan ( KPP ).
 • Peminjam WAJIB membuat bayaran balik pinjaman hanya menerusi Cek Tarikh Tertunda ( CTT ) – 24 keping