Syarat-Syarat Skim Pembiayaan Kepada Komuniti Lain

Diterbitkan pada: 27/01/2021

Jumlah Pembiayaan TEKUN

Pembiayaan

Jumlah

Tempoh Bayaran

Skim Pembiayaan Kecil ( SPK )

>RM 10,000 – RM50,000

Sehingga 5 tahun
Skim Pembiayaan Sederhana ( SPS )

>RM 50,000 – RM100,000

Sehingga 10 tahun

Kadar Keuntungan

Usahawan diminta membayar kadar keuntungan sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pembiayaan. Manakala bagi Skim Pembiayaan Kontrak-i adalah sebanyak 1.5% sebulan daripada nilai pembiayaan. Kadar keuntungan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran balik pembiayaan.

Bayaran Proses

Pembiayaan

Yuran Wakalah

> RM 10,000 – RM 20,000

RM 150

> RM 20,000 – RM 30,000

RM 200

> RM 30,000 – RM 40,000

RM 250

> RM 40,000 – RM 50,000

RM 300

> RM 50,000 – RM 100,000

RM 500

Simpanan

Usahawan diminta untuk membuat simpanan sebanyak 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun. Simpanan ini hendaklah dibuat bersama dengan bayaran balik pinjaman.

Perlindungan Insurans

Usahawan TEKUN akan mendapat perlindungan di bawah Insuran Plan Takaful Kemalangan Diri Berkelompok (GPA – Group Personal Accident) dan Plan Takaful Kredit.

Syarat Kelayakan Asas Pembiayaan TEKUN Nasional

Usahawan mikro yang memenuhi kriteria di bawah :

  1. Warganegara Malaysia
  2. Bumiputera, Masyarakat Siam, Orang Asli, pelbagai etnik Sabah dan Sarawak.
  3. Berumur 18- 60 tahun
  4. Terlibat secara langsung atau separuh masa dalam perniagaan yang dijalankan
  5. Mempunyai pendaftaran SSM atau Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) yang sah atau dokumen yang mengesahkan menjalankan perniagaan dari Penghulu, Tok Batin, Tuai Rumah, atau Ketua Masyarakat Tempatan
  6. Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus atau secara bergerak
  7. Bebas daripada tindakan kebankrapan
  8. Syarikat 100% hak milik usahawan
  9. Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak melebihi RM100,000
  10. Had Modal Berbayar syarikat tidak melebihi RM300,000