Rasional Logo

Diterbitkan pada: 18/02/2016
Dikemaskini pada: 08/06/2016

logo

Perancangan yang rapi dan teliti menjadi asas dalam melahirkan masyarakat usahawan yang berbudaya serta berkualiti. Peningkatan kepada tahap-tahap perniagaan usahawan yang mendapat pembiayaan dan bimbingan daripada TEKUN Nasional dijelaskan dalam bentuk 4 bulatan yang berwarna putih, kelabu, merah dan biru. Titik tolak kemajuan dan peningkatan usahawan bermula daripada bulatan kecil yang berwarna putih sebagai  pemangkin bagi melahir dan memajukan usahawan.

Abjad ‘U‘ berwarna merah membawa maksud Usahawan yang berani menghadapi cabaran. Penggunaan warna-warna seperti putih, kelabu, merah dan biru mempunyai makna dan maksud tersendiri serta melambangkan ciri-ciri yang dapat merealisasikan matlamat TEKUN Nasional sebagai institusi strategik pembangunan usahawan yang unggul.

Keterangan warna logo adalah :

 Warna                                              Keterangan
 Biru   Bersatu-padu dalam merealisasikan matlamat TEKUN Nasional
 Putih   Sebuah organisasi yang telus dalam melaksanakan amanah Kerajaan
 Merah   Komitmen anggota organisasi
 Kelabu   Persekitaran yang kondusif kepada usahawan