Logo

Diterbitkan pada: 18/02/2016
Dikemaskini pada: 04/01/2019

logo

KETERANGAN LOGO

 

Warna

BIRU

Bersatu-padu dalam merealisasikan matlamat TEKUN Nasional

MERAH

Komitmen anggota organisasi dalam menjayakan wawasan, objektif dan nilai-nilai korporat.


Bentuk

KOTAK-KOTAK KECIL YANG BERWARNA MERAH DAN BIRU

Kotak-kotak kecil yang terdapat dalam rekabentuk membawa maksud ramai usahawan yang mendapat pembiayaan daripada dana TEKUN NASIONAL

HURUF ‘U’

Huruf U bermaksud usahawan yang menerima pinjaman dan bimbingan TEKUN telah berjaya dalam bidang perniagaan yang diceburi

BENTUK GLOBE

Bentuk globe yang terdapat dalam rekabentuk memberi maksud usahawan TEKUN mampu mengembangkan perniagaan mereka dengan sokongan TEKUN NASIONAL untuk lebih berdaya Maju,Berdaya Saing & Berdaya Tahan