Syarat-Syarat Skim Pembiayaan TEMAN TEKUN

Diterbitkan pada: 22/02/2016
Dikemaskini pada: 23/05/2022

Pengenalan

Menyediakan pembiayaan mikro berkumpulan bagi meningkatkan pendapatan dan taraf sosioekonomi golongan B40.

Syarat-Syarat Kelayakan

Skim pembiayaan ini menggunakan konsep berkumpulan bagi menyediakan kemudahan pembiayaan dengan lebih mudah, cepat dan efisien untuk keperluan perniagaan berdasarkan syarat-syarat kelayakan seperti berikut:

 • Berumur 18 – 65 tahun.
 • Telah menjalankan perniagaan, mempunyai cadangan atau rancangan perniagaan usaha niaga yang berpotensi dan berdaya maju.
 • Mempunyai lesen / Permit / Daftar Perniagaan (SSM) yang sah.
 • Permohonan pembiayaan RM5,000 dan kebawah, boleh dipohon dengan mengisi Borang Pengesahan Peniagaan tanpa mengemukakan Pendaftaran Perniagaan ( SSM ) yang sah.
 • Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus atau berniaga secara bergerak (mobile).
 • Pembiayaan perniagaan sedia ada dengan institusi kewangan lain tidak melebihi RM50,000.

Syarat-Syarat Pembiayaan

 • Membentuk kumpulan lima (5) orang usahawan (lelaki atau wanita) dari kenalan / rakan perniagaan yang boleh dipercayai.
 • Ahli keluarga terdekat tidak dibenarkan dalam satu kumpulan.
 • Ahli kumpulan boleh merangkumi pelbagai jenis aktiviti perniagaan yang sah disisi undang-undang.
 • Perniagaan atau tempat tinggal ahli kumpulan hendaklah berdekatan antara satu sama lain
 • Menghadiri Perjumpaan Setempat Ahli TEMAN ( PSAT ) setiap minggu.
 • Perlindungan di bawah Insuran Takaful ( Pembiayaan ) dan Insuran Hayat & Kemalangan.
 • Caj Pengurusan TEKUN 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pembiayaan.
 • Simpanan wajib setiap minggu.
 • Tertakluk kepada terma dan syarat pembiayaan TEKUN Nasional.

* Untuk keterangan lanjut sila rujuk Laman Web TEKUN Nasional: www.tekun.gov.my

Jumlah dan Tempoh Pembiayaan

 • Pembiayaan kali pertama had maksimum RM7,000.
 • Pembiayaan kali kedua had maksimum RM14,000.
 • Pembiayaan kali ketiga had maksimum RM20,000.
 • Nilai pembiayaan hendaklah dipersetujui oleh ahli kumpulan dan PSAT.

Bayaran Balik

 • Kutipan bayaran balik dilaksanakan semasa Perjumpaan Setempat Ahli TEMAN ( PSAT ) setiap minggu.
 • Berkonsepkan jaminan kerjasama di antara ahli kumpulan dan PSAT.
 • Ikrar TEMAN TEKUN dibaca pada setiap perjumpaan mingguan.

Kaedah Bayaran Balik Skim Pembiayaan TEMAN TEKUN

 • Perbankan Internet – Online Banking, Tekun Mobile Apps Borrower ( MAB )
 • Kad Debit – Pejabat Cawangan
 • Bayaran Tunai – PSAT, Pejabat Cawangan, Tekun Mobile Apps Collector ( MAC ), Cash Deposit Machine ( CDM ), Agen Bank Simpanan Nasional ( BSN )
 • Kaunter – BSN, RHB dan POS