Syarat-Syarat Skim Pembiayaan TEMAN TEKUN

Diterbitkan pada: 22/02/2016
Dikemaskini pada: 28/03/2018

Pengenalan

Menggunakan konsep berkumpulan bagi menyediakan kemudahan pembiayaan dengan lebih mudah, cepat dan efisien untuk keperluan perniagaan

Syarat-Syarat Kelayakan

 • Bumiputera atau Masyarakat India ( menerusi Dana SPUMI )
 • Berumur 18 – 60 tahun.
 • Telah menjalankan perniagaan , mempunyai cadangan atau rancangan perniagaan usaha niaga yang berpotensi dan berdaya maju.
 • Mempunyai lesen / Permit / Daftar Perniagaan ( SSM ) yang sah.
 • Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus atau berniaga secara bergerak ( mobile )
 • Pembiayaan perniagaan sedia ada dengan institusi kewangan lain tidak melebihi RM50,000.

Syarat-Syarat Pembiayaan

 • Membentuk kumpulan lima ( 5 ) orang usahawan ( lelaki dan wanita ) dari kenalan / rakan perniagaan yang boleh dipercayai dan menjalani latihan asas pembiayaan TEKUN Nasional.
 • Ahli keluarga terdekat tidak dibenarkan dalam satu kumpulan.
 • Ahli kumpulan merangkumi pelbagai jenis aktiviti perniagaan yang sah disisi undang-undang.
 • Perniagaan ahli kumpulan hendaklah berdekatan antara satu sama lain dalam lingkungan KURANG daripada 10 kilometer dan bergantung kepada lokaliti perniagaan kumpulan
 • Membayar balik secara mingguan / Dwi mingguan / Bulanan / PD Cheque.
 • Menghadiri perjumpaan TEMAN setiap minggu di tapak perniagaan / Pejabat TEKUN Cawangan / tempat yang bersesuaian bersama pegawai TEKUN.
 • Pembiayaan Bertindih secara berkumpulan selepas 1 tahun atau separuh baki pembiayaan dibenarkan.
 • Perlindungan di bawah Insuran Takaful ( Pembiayaan ) dan Insuran Hayat & Kemalangan
 • Caj Pengurusan TEKUN 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pembiayaan.
 • Simpanan wajib 5% daripada nilai pembiayaan setiap tahun.*Tertakluk kepada terma dan syarat pembiayaan TEKUN Nasional.
  *Untuk keterangan lanjut sila rujuk Laman Web TEKUN Nasional : www.tekun.gov.my

Jumlah dan Tempoh Pembiayaan

 • Pembiayaan pertama dari RM1,000 sehingga RM10,000
 • Pembiayaan seterusnya sehingga RM20,000
 • Tempoh pembiayaan adalah antara 6 bulan sehingga 5 tahun

Contoh Bayaran Balik Pembiayaan

JUMLAH PEMBIAYAAN TEMPOH BAYARAN BAYARAN MINGGUAN
RM 1,000 2 Tahun RM 12
RM 3,000 3 Tahun RM 25
RM 5,000 3 Tahun RM 41
RM 10,000 5 Tahun RM 56
RM20,000 5 Tahun RM112

Bayaran Balik

 • Berkonsepkan jaminan & kerjasama di antara ahli kumpulan.
 • Kutipan dilaksanakan semasa perjumpaan kumpulan TEMAN setiap minggu.
 • Ikrar TEMAN TEKUN dibaca secara individu atau berkumpulan pada setiap perjumpaan mingguan.