Visi, Misi & Objektif

Diterbitkan pada: 16/02/2016
Dikemaskini pada: 05/03/2018

Sebagai institusi peneraju pembiayaan mikro yang unggul

Melahirkan dan membangunkan usahawan melalui pembiayaan mikro kredit yang mudah di akses.

  • Menyediakan pembiayaan mikro yang mudah, cepat dan mesra usahawan
  • Menyediakan khidmat bimbingan dan sokongan kepada usahawan tekun.
  • Mewujudkan komuniti dan jaringan usahawan.
  • Memupuk budaya keusahawanan dan menabung di kalangan usahawan
  • Memastikan pinjaman yang dikeluarkan dapat dikutip semula mengikut jadual agar dapat disalurkan semula kepada usahawan lain