Soalan Lazim Skim Pembiayaan TEKUN Niaga

Diterbitkan pada: 27/01/2021

Apakah Skim Pembiayaan TEKUN Niaga?

Skim Pembiayaan Mikro kepada usahawan yang menjalankan perniagaan secara mikro.

Siapakah yang layak untuk memohon Skim Pembiayaan TEKUN Niaga?

Usahawan mikro yang memenuhi kriteria di bawah :

 1. Warganegara Malaysia ( Bumiputera )
 2. Berumur 18- 60 tahun
 3. Terlibat secara langsung atau separuh masa dalam perniagaan yang dijalankan
 4. Mempunyai pendaftaran SSM atau Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) yang sah
 5. Bebas daripada tindakan kebankrapan
 6. Syarikat 100% hak milik Bumiputera
 7. Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak melebihi RM100,000
 8. Had Modal Berbayar syarikat tidak melebihi RM300,000

Apakah jenis sektor perniagaan yang layak untuk memohon Skim TEKUN Niaga?

Terbuka kepada semua sektor perniagaan iaitu Peruncitan, Perkhidmatan, Pembuatan, Pertanian & Perusahaan Asas Tani, Perniagaan Online dan Kontraktor kecil

Berapakah amaun pembiayaan yang ditawarkan di bawah Skim Pembiayaan TEKUN Niaga?

Jumlah pembiayaan yang ditawarkan adalah RM1,000 hingga RM 100,000.

Berapa lama tempoh bayaran balik pembiayaan Skim Pembiayaan TEKUN Niaga?

Tempoh bayaran balik pembiayaan  1 tahun hingga 10 tahun.

Berapakah kadar keuntungan bagi Skim Pembiayaan TEKUN Niaga?

Kadar yang dikenakan adalah sebanyak 4% setahun.

Apakah dokumen yang diperlukan?

Dokumen yang diperlukan adalah :

 1. Borang Permohonan Perniagaan TEKUN ( JPP/BORANG/02
 2. Borang Penzahiran Kebenaran Maklumat Individu ( JPP/BORANG/17 )
 3. Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) yang sah
 4. Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan ( jika berkenaan )
 5. Salinan Penyata Akaun Bank Individu untuk 3 bulan terkini
 6. Salinan salah satu Bil Utiliti terkini ( elektrik / air / telefon )

Saya berminat untuk membuat permohonan permohonan Skim Pembiayaan TEKUN Niaga. Bagaimakah kaedah permohonan tersebut?

Usahawan boleh menghantar permohonan melalui Pejabat TEKUN Cawangan yang berdekatan dengan premis / lokasi perniagaan pemohon.

Adakah TEKUN Nasional melantik mana-mana pihak ketiga untuk menguruskan permohonan permohonan Skim Pembiayaan TEKUN Niaga?

Pihak TEKUN Nasional tidak melantik ejen atau pihak ketiga dalam menguruskan permohonan Skim SPUMI.

Adakah pihak TEKUN memerlukan sebarang cagaran daripada usahawan untuk memohon permohonan Skim Pembiayaan TEKUN Niaga?

Tiada cagaran diperlukan dalam memohon skim SPUMI.

Bagaimanakah cara-cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai permohonan permohonan Skim Pembiayaan TEKUN Niaga?

Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai permohonan Skim SPUMI boleh menghubungi TEKUN Nasional di talian 03 – 9059 8888 ( 8.30 pagi – 5.30 petang / hari bekerja sahaja )  atau layari www.tekun.gov.my