Jadual Bayaran Balik Skim Pembiayaan I-Factoring

Diterbitkan pada: 09/06/2016
Dikemaskini pada: 09/06/2016

  • Penawar kontrak akan membayar terus kepada TEKUN selepas menerima dokumen daripada penerima biaya melalui perjanjian Surat Ikatan Penyerahan Hak / Deed of Assignment (DOA).
  • Pembiaya perlu mendapat pengesahan terlebih dahulu daripada pemberi kontrak / PO / LO tentang persetujuan membayar balik kepada TEKUN Nasional sebelum permohonan dibuat. Sekiranya pihak penawar kontrak tidak bersetuju untuk membayar terus kepada TEKUN Nasional, pihak TEKUN Nasional tidak dapat membiayai kontrak / PO / LO tersebut.