Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro (CBRM)

Diterbitkan pada: 06/04/2020
Dikemaskini pada: 15/04/2020

Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro TEKUN Nasional (CBRM) ialah skim pembiayaan mikro bagi usahawan yang terjejas kesan daripada wabak COVID-19 untuk memulih dan memulakan semula perniagaan sedia ada.