Tambahan Penangguhan Bayaran Balik

Diterbitkan pada: 01/09/2020
Dikemaskini pada: 02/09/2020

Ia adalah tambahan penangguhan bayaran balik selama 3 bulan (September 2020 – November 2020) kepada usahawan yang telah menerima penangguhan 6 bulan sebelum ini yang masih terjejas dengan pandemik COVID-19.

Borang Permohonan (PDF)