Tambahan Penangguhan Bayaran Balik

Diterbitkan pada: 14/12/2020

Ia adalah tambahan penangguhan bayaran balik selama 3 bulan (Disember 2020 – Februari 2021) kepada usahawan yang masih terjejas dengan pandemik COVID-19.