REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

Diterbitkan pada: 05/10/2020
Dikemaskini pada: 07/01/2022

Request For Proposal ini adalah dipelawa daripada Kontraktor-Kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan (MOF) dalam gred, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja seperti jadual di bawah:

Kontraktor yang berminat adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat RFP seperti tarikh dan tempat berikut :

Tempat: Bilik Mesyuarat Utama , Tingkat 7, Menara 2 , TEKUN Nasional, Jalan Lingkaran Tengah 2, Majulink, Bandar Tasik Selatan 57000 Kuala Lumpur

Tarikh: 17 Januari 2022 (Isnin)

Masa: 10.00 pagi

TEKUN Nasional mempunyai hak untuk membatal atau menunda atau menggantung tawaran di atas secara keseluruhan atau sebahagian sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

Iklan RFP ini juga boleh dirujuk di laman sesawang TEKUN Nasional di alamat, http://www tekun.gov.my

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau penerangan lanjut, petender boleh berhubung melalui e-mel kepada [email protected] /[email protected]

RFP yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dikemukakan ke alamat seperti tertera di dalam jadual di atas. RFP yang diterima selepas tarikh dan waktu tutup yang ditetapkan tidak akan dilayan.

RFP ini dijual dengan harga RM 150.00. Tuan/puan yang berminat untuk membeli dokumen hendaklah membuat bayaran terlebih dahulu kepada akaun TEKUN Nasional dan emailkan bukit bayaran untuk proses selanjutnya. Pautan link, password dan Nom rujukan akan diberikan melalui email pengesahan bukti pembayaran.

Petender akan dibekalkan Nombor Rujukan yang wajib ditulis di muka depan dokumen rfp tuan /puan.