Kelab Komuniti Usahawan TEKUN (KKUT)

KKUT merupakan satu platfom jaringan di kalangan usahawan TEKUN. Semua usahawan TEKUN  adalah secara automatik menjadi ahli KKUT. Menerusi KKUT ini para usahawan TEKUN dapat  mewujudkan Jaringan ( Networking ) serta mengadakan kerjasama dan usahasama di kalangan mereka ke arah  kebaikan  dan  kepentingan  bersama. TEKUN Nasional telah memilih seramai 15 orang usahawan TEKUN yang berjaya sebagai ahli-ahli jawatankuasa KKUT bagi setiap kawasan parlimen.

kkut